Projectes Comunitaris


En coherència amb els nostres valors, l’Eina realitza una tasca de dinamització i treball sociocomunitari al territori desenvolupant projectes d'intervenció social. Aquests projectes que es realitzen des de la comunitat, amb la participació dels diferents agents socials del territori i d’acord amb els valors de la Economia Social i Solidària, ens permeten assolir els nostres objectius així com contribuir al desenvolupament i la millora de la qualitat de vida de les persones del nostre entorn. 

Cooperativa Vímet

El projecte es defineix com una cooperativa de producció agroecològica i economia circular que pretén, a través de la dinamització d’un entorn natural privilegiat, construir un espai de participació comunitària alhora que es fa difusió dels valors de sostenibilitat mediambiental. Una de les activitats principals d’aquest projecte és una explotació agrària, on es realitza l’activitat de producció hortícola ecològica i on tothom que participa pot realitzar una experiència professionalitzadora per adquirir coneixements sobre l’ofici de “pagès”.

El projecte, situat a l'anella verda, dóna la possibilita a totes les persones que ho desitgin a participar i gaudir de l'entorn natural de Terrassa. Aplicant una metodologia de treball social i comunitari basada en l’acompanyament i l’empoderament es vol facilitar que els participants puguin realitzar un procés personal d’empoderament. L’hort ecològic i comunitari serveix com a eina per fer teràpia ocupacional i inserció social i laboral, alhora que fa la funció d’eix vertebrador de la resta d’accions.

www.vimet.coop

textilcoop

El projecte pretén a través d’una cooperativa de treball associat en l’àmbit de la producció tèxtil donar una resposta a un seguit de necessitats concretes del territori tot articulant alternatives de desenvolupament econòmic des de l’ESS. La nova cooperativa, Textilcoop, té com objectiu impulsar un segell de qualitat en el sector tèxtil que pugui oferir acompanyament, formació i orientació laboral a diversos col·lectius en risc d’exclusió social. D’entrada s’està treballant en un producte propi on un grup de dones del barri de Montserrat en situació de precarietat sociolaboral inverteix els seus esforços. D’aquesta forma, partint del coneixement de les necessitats i interessos del territori i els seus recursos (associatius, econòmics i socioculturals), així com del coneixement de les potencialitats de generar mercat econòmic i laboral, fem especial èmfasi en el treball cooperatiu per generar oportunitats laborals. L’ús d’aquest format està estretament lligat a l’objectiu de construir opcions d’inserció laboral i la creació de noves cooperatives que puguin dinamitzar l’economia local.