Consell d'Infants


El Consell dels Infants, que és una iniciativa de l'Ajuntament, està format per 84 infants d'entre 9 i 11 anys escollits prèviament amb un sorteig. Aquest Consell es crea amb un objectiu clar: que els més petits de la ciutat puguin expressar les seves opinions i els seus interessos pel que respecte al funcionament del municipi. Aquest Consell s'organitza en 3 òrgans diferents: el Consell plenari, les 7 comissions de Zona i la Coordinadora de les Comissions de zona.

 

El Consell plenari és l'òrgan màxim de presa de decisions on hi seran representats nens i nenes de tota la ciutat que rebran el suport de persones que dinamitzaran les jornades. Aquest consell es reunirà 2 cops l'any. Les Comissions de zona són òrgans territorials amb un nombre de consellers més baix, 14. Aquestes 7 comissions es distribuiran a partir de la distribució del mapa de districtes de la ciutat i comptaran amb una persona dinamitzadora. Per últim, la coordinadora de Comissions de zona és l'encarregada de preparar les sessions plenàries i de fer el seguiment i coordinar el treball de les comissions de zona.