Els nostres valors


La nostra proposta d’acció comunitària, com a forma d’intervenció social es fonamenta en els següents principis i valors:


Tenim una identitat i una manera de fer que ens caracteritza i ens atorga una personalitat pròpia, una identitat que ens fa singulars i ens diferencia d’altres empreses.


Més enllà dels nostres valors i aspectes diferencials que formen part de la nostra identitat, hem assumit com a propis els principis de l’Economia Social i Solidària.