La Nostra Xarxa


Uns dels valors claus del cooperativismes és... la cooperació! Per això, des de l’Eina treballem activament a diferents Xarxes locals i supralocals, d’entitats i persones amb objectius comuns als nostres. Al mateix temps, entenem la nostra tasca com un treball on les xarxes tenen un paper clau en la generació i desenvolupament de projectes i serveis, donant resposta de manera col·laborativa i participativa a les necessitats i interessos de les persones, entitats i territoris amb els que treballem.