TextilCoop


El projecte pretén a través d’una cooperativa de treball associat en l’àmbit de la producció tèxtil donar una resposta a un seguit de necessitats concretes del territori tot articulant alternatives de desenvolupament econòmic des de l’ESS. La nova cooperativa, Textilcoop, té com objectiu impulsar un segell de qualitat en el sector tèxtil que pugui oferir acompanyament, formació i orientació laboral a diversos col·lectius en risc d’exclusió social. D’entrada s’està treballant en un producte propi on un grup de dones del barri de Montserrat en situació de precarietat sociolaboral inverteix els seus esforços. D’aquesta forma, partint del coneixement de les necessitats i interessos del territori i els seus recursos (associatius, econòmics i socioculturals), així com del coneixement de les potencialitats de generar mercat econòmic i laboral, fem especial èmfasi en el treball cooperatiu per generar oportunitats laborals. L’ús d’aquest format està estretament lligat a l’objectiu de construir opcions d’inserció laboral i la creació de noves cooperatives que puguin dinamitzar l’economia local.