Projectes Comunitaris


En coherència amb els nostres valors, l’Eina realitza una tasca de dinamització i treball sociocomunitari al territori desenvolupant projectes d'intervenció social. Aquests projectes que es realitzen des de la comunitat, amb la participació dels diferents agents socials del territori i d’acord amb els valors de la Economia Social i Solidària, ens permeten assolir els nostres objectius així com contribuir al desenvolupament i la millora de la qualitat de vida de les persones del nostre entorn.