Projectes Socioeducatius


La prevenció i la intervenció davant les situacions de risc en què es troben infants i adolescents, particularment les que incideixen en el seu desenvolupament, precisen de la preservació de la unitat familiar, permetent la promoció del seu benestar des del medi d’orígen. És necessari, per tant, disposar de serveis preventius, no residencials, per atendre les necessitats dels infants o adolescents en situació de risc i de les seves famílies.

 

Cal proveir recursos i serveis a la família, des del medi, com a unitat bàsica de convivència i desenvolupament dels seus membres, permetent l’atenció, remissió i prevenció de les situacions de risc dels seus fills i filles des de la proximitat i la promoció del seu benestar, així com prevenir i disminuir les situacions de desprotecció infantil, desplegant serveis d’intervenció socioeducativa, i minimitzant les situacions de desemparament i l’adopció de mesures de protecció que requereixin la separació de l’infant o adolescent de la seva família i entorn comunitari.

 

El nou model centra la seva intervenció no només en els infants i adolescents en situació de risc sinó també i sobretot en les seves famílies, per a capacitar-la en l’afrontament i remissió de la situació de risc que incideixen o poden incidir en el desenvolupament del seu fill/a.* 

 

Des de l’Eina Cooperativa gestionem diferents serveis d’aquest nou Model adaptant-lo a cada Municipi conjuntament amb els i les tècniques de l’Ajuntament i els equips educatius de Serveis Socials.

 

Estem presents als Municipis de:

 


Per qualsevol dubte contacteu amb socioeducatius@einacooperativa.coop i us contestarem el més aviat possible, o truqueu-nos al número de telèfon 937 364 722 de dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 19h. 

 

*Text tret del Servei d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies Nou model d’intervenció per a la prevenció del risc de desprotecció infantil.