Transparència


Podeu trobar tot el relatiu al nostre funcionament intern, amb indicació de l’orígen de les dades que hi trobareu (traçabilitat) i que ens podeu demanar si és del vostre interès. Igualment, us convidem a fer-nos els suggeriments que considereu oportuns per a millorar i completar la informació.

marc jurídic de l'entitat

òrgans de govern

organització interna

balanç social