Organització interna


  • Organigrama
  • Sòcies de la entitat i data d’incorporació
  • Convenis aplicats
  • Conveni/ normativa interna socis/es
  • Plans (Prevenció assetjament, igualtat, etc.)
  • Plantilla actual (tc2’s o/i documents que no suposin violació llei de protecció de dades caire personal)