Principis i valors propis


La nostra proposta d’acció comunitària, com a forma d’intervenció social es fonamenta en els següents principis i valors:

  • CREATIVITAT: La cultura com a base de pensaments creatius i alternatius que ens ajudin a buscar, investigar i trobar noves formes de conviure, produir, gaudir, consumir i organitzar la política i l'economia al servei de totes les persones.
  • TRANSFORMACIÓ: Aprendre a construir el futur entre tots i totes, des de la personalitat, els interessos, les habilitats i els coneixements de cadascú per decidir allò que volem transformar.
  • INICIATIVA: Posem en valor la capacitat de construir els nostres propis projectes per a la convivència en la diversitat, així com el valor de l’empoderament personal i col·lectiu.
  • SOLIDARITAT: Aprendre a conviure en grup pluricultural i divers, superant l’egocentrisme i sent sensibles a les situacions i problemes dels altres.
  • FELICITAT: Aprendre a valorar les coses bones, ser feliços/es i fer feliços/es als altres a partir d’experiències vitals, senzilles i intenses, d’intercanvi cultural i social, fugint del materialisme i els valors del capitalisme.
  • UTOPIA: Desitgem construir una societat acollidora, perseguint els nostres ideals, fixant-nos un horitzó utòpic i treballant dia a dia per assolir la seva màxima consecució.
  • AUTONOMIA: Com a principi de llibertat i exercici de la corresponsabilitat.
  • CONSCIÈNCIA: Actuar sempre conscients de l’efecte de les nostres accions i conseqüentment amb els nostres valors per transformar el nostre entorn més proper.