Identitat


A més, com a cooperativa tenim una identitat i una manera de fer que ens caracteritza i ens atorga una personalitat pròpia, una identitat que ens fa singulars i ens diferencia d’altres empreses del sector serveis. Els nostres trets d’identitat són els següents:

 

  • PROXIMITAT: Treball amb i des del territori, l’entorn més proper i quotidià, el que coneixem, amb el que ens sentim segurs i ens identifiquem, per aprofundir en ell i millorar-lo dia a dia.
  • CONFIANÇA: En les persones i amb les persones, en les seves capacitats, il·lusions i expectatives, afavorint la seva relació i enriquiment mutu.
  • PARTICIPACIÓ: El projecte compartit, la comunitat, exigeix la participació de tots i totes. Només des de la participació podem aconseguir els nostres objectius.
  • IGUALTAT: La perspectiva de gènere està implícita als nostres projectes, amb el treball preventiu per a la eradicació de qualsevol conducta o comportament discriminatori per qüestió de sexe, posant especial cura a la no reproducció de rols i comportaments masclistes i integrant la co-educació a les propostes educatives. Com a cooperativa vetllem per a que no hi hagi discriminació ni de sou, ni de condicions laborals, ni de cap altre tipus.
  • SOSTENIBILITAT: El nostre compromís és treballar per la sostenibilitat ambiental, amb l’aprofitament, la lluita contra el malbaratament i la posada en pràctica de mesures de sostenibilitat ambiental. Els nostres projectes busquen la conscienciació dels infants en matèria d’ecologisme i sostenibilitat.
  • AUTOGESTIÓ: Com a metodologia que respecta, implica, educa, iguala les oportunitats i possibilita l'empoderament.
  • TRANSPARÈNCIA: Impulsant processos assemblearis de rendició de comptes així com facilitant el nostre balanç social i fent pública tota la informació econòmica, financera, fiscal i sociolaboral a través d’auditories externes.